Mensen- en kinderrechten en sociale rechtvaardigheid

In een sociaal rechtvaardige wereld heeft iedere mens op een gelijkwaardige manier toegang tot de basisbehoeften, zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Mensenrechten zijn dan ook nauw gelinkt aan sociale rechtvaardigheid, want schending van mensenrechten leidt immers tot sociale onrechtvaardigheid. De mate waarin mensen kunnen deelnemen aan de samenleving heeft een grote invloed. En dat betekent werken aan de kloof tussen rijk en arm.   

Enkele ideetjes 

Speel een spel en laat kinderen spelenderwijs ontdekken wat sociale uitsluiting betekent. Een aantal suggesties: 

  • Maimuna, een aantrekkelijk gepresenteerd educatief pakket dat kinderen wil laten kennismaken met de rechten van het kind 
  • Straat in straat uit: over mensen&rechten 
  • Uit de boot: een spel rond armoede en sociale uitsluiting  
  • Porto Seguro, over hoe je plaats op de sociale ladder bepalend kan zijn voor je levensloop 
  • Noord-Zuid: vijf spelen over wereldverhoudingen die inspelen op de groeiende kloof tussen arm en rijk 
  • Beter beschermd, over de problematiek van sociale onderbescherming en mogelijke oplossingen 
  • Santé: 1 tegen allen spel, over enkele hindernissen die het recht op een goede gezondheidszorg in gevaar brengen 

Al deze spelen kan je ontlenen bij de Kleur Bekennen documentatiecentra

Kruip in je pen en organiseer een briefschrijfactie. Brieven schrijven is een van Amnesty Internationals meest beproefde manier in haar strijd tegen de schending van de mensenrechten wereldwijd. Iedere maand selecteren zij een tweetal acties waarvoor je een brief kan schrijven. Neem een kijkje op hun website of contacteer de lokale afdeling om je op weg te zetten. 

Inspirerend materiaal 

pdf bestandWeek van de Opvoeding_inspiratiebundel Sociale rechtvaardigheid en kinderrechten.pdf (670 kB)

Deze en ander inspirerend materiaal kan je gratis ontlenen bij de Kleur Bekennen documentatiecentra. Je vindt ze in Brussel en in elke provincie.  

sociale rechtvaardigheid en mensenrechten en kinderrechten