Kinderen en scheidingsdeskundigen: kinderen toegelaten? (factsheet 10)

Auteur :

Katrien Herbots en Elke Roevens i.s.m. Prof. J. Put

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het Kinderrechtenverdrag vormt een geheel van rechten die als minimumstandaard de menselijke waardigheid van elk kind garanderen. Het verenigt drie leidende principes, in het algemeen aangeduid als de drie p’s, waarbij verwezen wordt naar de gehanteerde Engelstalige terminologie: protection, provision en participation rights. Het gaat om rechten op het gebied van bescherming van, welzijn voor en participatie van het kind.
Deze bijdrage gaat nader in op één aspect van de drie leidende principes, namelijk participation rights. Participatie, als containerbegrip, verwijst naar de mogelijkheid van het kind om mee vorm te geven aan de eigen leefwereld.

Reageer op dit artikel