Jongeren en vrije tijdsbesteding

Auteur :

Oivo

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Document


Korte beschrijving:

Sport blijft populair bij jongeren maar heeft toch de neiging minder beoefend te worden met het ouder worden. Passieve vrijetijdsbesteding verwaarloost fysieke inspanning. Het is nochtans belangrijk aan sport te doen, om het lichamelijke en sociale welzijn te bevorderen. Jongeren kiezen hoofdzakelijk voor multimedia: internet, tv, gaming. Socialere bezigheden (naar een jeugdbeweging gaan of een pretpark bezoeken met vrienden) maakt dus geen deel uit van de leefwereld van de jongeren die zich meer en meer isoleren.Bovendien worden intellectuele bezigheden als lezen of museumbezoeken vervangen door het beluisteren van muziek. Bijna 9 op de 10 jongeren doen dit, terwijl slechts 4 op de 10 zelf muziek spelen. Die voorliefde heeft zeker te maken met het feit dat muziek de mogelijkheid biedt om een stijl uit te stralen, zich als lid van een vriendengroep te identificeren, wat bijvoorbeeld minder kan met lectuur.

Een jongere begeleiden en soms ook eens "nee" zeggen is zeker niet gemakkelijk. Het is ongetwijfeld nog moeilijker in eenoudergezinnen (met co-ouderschap) dan in andere gezinstypes, ten gevolge van de angst de "minst geliefde" ouder te zijn of een kind nog meer te frustreren nadat je het al met een echtscheiding hebt opgezadeld. Dit leidt soms tot een lakse houding, die niet altijd goed is. De consumptiemaatschappij moedigt de ouders aan tot ongebreidelde vrijgevigheid. De spelconsole die het kind heeft vervangen door het allernieuwste model op de markt of de nog goed werkende mp3-speler die al vervangen is door een nieuwe versie is gedrag waarvoor de fabrikanten zich in de handen wrijven. Dit kan negatief zijn voor de jongere. Te veel te snel in de schoot geworpen krijgen is nefast voor het plezier, de vindingrijkheid en de moed.

Bij jongens zijn videospelletjes populair, meisjes luisteren meer naar muziek. We zien ook verschillen naar gelang van de woonplaats en het gevolgde onderwijstype. Zo heeft televisiekijken meer fans in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel en gaan de leerlingen van het technisch, kunst- en beroepsonderwijs liever (en vooral meer) uit dan de jongeren in het algemeen secundair. Dat geldt trouwens ook voor de jongeren die deel uitmaken van eenoudergezinnen met co-ouderschap. De sociale groep waartoe iemand behoort lijkt ook invloed te hebben op de manier waarop de vrije tijd doorgebracht wordt: de jongeren in de hoge en gemiddelde sociale groepen bespelen talrijker een muziekinstrument en bezoeken vaker musea en tentoonstellingen dan de jongeren die in meer bescheiden milieus opgroeien.

Aanbevelingen van het OIVO

Jongeren hebben de neiging hun interesse in sport te verliezen en hun vrije tijd te besteden aan multimedia. Sport beoefenen laat toe de de druk van de dag te vergeten en de creativiteit, sociale vaardigheden, plantrekkerij en zelfstandigheid te bevorderen.

Het OIVO moedigt de jongeren aan zich niet te beperken tot multimedia, die soms tot verslaving kunnen leiden en waar privacyproblemen opduiken maar ook aandacht te schenken aan andere activiteiten die de mentale, sociale en fysieke gezondheid bevorderen.

Het OIVO vraagt aan de publieke overheden om de toegang tot de actieve vrijetijdsbestedingen te vergemakkelijken, met name door middel van sport- en cultuurcheques of andere systemen van gratis toegang. Culturele activiteiten hebben nood aan een positiever imago, zodat musea en tentoonstellingen aantrekkelijker worden. Dat dit mogelijk is bewijzen initiatieven als 'Ik hou niet van cultuur' en 'Museum Night Fever'.

De jongeren van vandaag werken aan de wereld van morgen. De kwaliteit van hun vrijetijdsbesteding bepaalt deels hun toekomstige identiteit.

Reageer op dit artikel
16 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.