Jaarplanning 2017: sociale cohesie versterken

Bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie is één van de 3 pijlers van de Huizen van het Kind.  
Sociale cohesie of de kleefkracht in een samenleving is ook een belangrijke factor van de leefomgeving voor gezinnen.

 • EXPOO bundelt de informatie, kennis en inspirerende praktijken van het 9de EXPOO-congres dat sociale cohesie als centraal thema had, en verwerkt deze tot een dynamische online themapagina.
   
 • Samen met het VBJK/VCOK en 8 praktijkorganisaties zetten we een jobshadowing en intervisietraject op. Door elkaars werking van binnenuit te leren kennen, en dit tijdens de intervisiemomenten te bediscussiëren, willen we komen tot een bundeling van inzichten en handvaten voor de verdere implementatie van sociale cohesie in de praktijk.
   
 • We laten onze acties rond ontmoeting en ontmoetingsplaatsen niet los: themapagina met actuele informatie en praktijken, organiseren van vormingen, thematisch netwerk, ...
   
 • We hebben aandacht voor het werken met vrijwilligers en vermaatschappelijking van de zorg.  We doen dit door het verzamelen van relevante inforamtie in het documentatiecentrum, de opmaak van een themapagina, organiseren van vormingsaanbod op maat, ..
   
 • Op deze manier werken we ook mee aan het Vlaams Actieplan ter voorkoming van radicalisering.
OP Leuven 3.jpg
Voor meer info, contacteer kirsten.desaeger@expoo.be
Kirsten De Saeger