Jaarplanning 2017: proportioneel universalisme

Bij de uitbouw van diverse maatschappelijke voorzieningen wordt proportioneel universalisme als basisprincipe naar voor geschoven.  Ook de Huizen van het Kind willen deze meerwaarde bieden: de preventieve gezinsondersteuning biedt dienstverlening voor allen, dat is het universele aspect. Aansluitend is en een geïntegreerd aanbod dat aangepast is aan de noden van specifieke gezinnen.

  • Samen met andere teams van Kind en Gezin en partners verkennen we het thema proportioneel universalisme verder. 
    We verzamelen literatuur en onderzoek en inspirerende praktijken uit Vlaanderen en buitenland.  Dit ter voorbereiding van het jaarlijks congres ( december 2017)
     
  • Inclusie en toegankelijkheid van ondersteuningsaanbod voor gezinnen met een kind met specifieke zorgbehoeften versterken. EXPOO wil de onderzoeksresultaten van het SWVG (Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin) mee verspreiden en – op basis van de conclusies van het onderzoek – in samenwerking met andere teams van Kind en Gezin acties opzetten om de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. 
     
  • Opvoeden en ondersteuning van gezinnen uit etnisch-culturele minderheden.  In 2013 maakte EXPOO een themabundel over opvoeden en opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een migratiegeschiedenis.  Gezien de maatschappelijke evoluties zullen we dit actualiseren.
diversiteit
Reeds ontwikkelde producten
Voor meer info, contacteer nele.travers@expoo.be
Nele Travers