Jaarplanning 2017: participatie

 • EXPOO verzamelt en bundelt informatie, kennis, inspirerende praktijken en tools in een dynamische online themapagina. Er zal daarbij aandacht zijn voor de ervaringen uit andere sectoren.
   
 • Als blijkt dat er nood aan is,  zullen bijkomende handvaten en tools ontwikkeld worden voor de Huizen van het Kind.
   
 • Behoeftenonderzoeken
  Samen met Odisee HIG, en andere partners zal de themapagina over behoeften van ouders inzake ondersteuning geactualiseerd worden.  Daarnaast zetten we aandachtpunten, tips … voor het uitvoeren van een behoeftenonderzoek in kader van de Huizen van het Kind op een rij.
   
 • EXPOO faciliteert de vorming ‘Methodiekendoos’ ontwikkeld door het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning in Limburg.

 

 

participatie gebruikers
Reeds ontwikkelde producten
Voor meer info