Jaarplanning 2017: ouderschap en opvoedingsondersteuning

 • EXPOO wil samen met de opvoedingswinkels en andere opvoedingsondersteuners vastleggen wat kwaliteitsvolle implementatie van opvoedings- en gezinsondersteuning is. 
   
 • Transitie naar ouderschap en prenatale ondersteuning.
  Na de literatuurverkenning en de dialoogdag in 2016, willen we in 2017 focussen op praktijkverzameling en -beschrijving en methodiekontwikkeling.
   
 • Ondersteuning ouders met jongeren.
  In 2017 zal het accent vooral liggen op methodiekontwikkeling. Hier zijn de eerste stappen gezet: 
  • Gelaagd pakket om ouders te ondersteunen bij de overgang van hun jongere van basis- naar secundair onderwijs.
  • Daarnaast wordt onderzocht hoe het gedachtengoed geweldloos verzet kan vertaald worden naar de preventieve gezinsondersteuning. 
  • We gaan verder op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland rond dit thema 
 • EXPOO neemt het thema relatieondersteuning en scheiding op in kader van een Vlaams actieplan en werkt hiervoor o.a. samen met de afdeling PGO van Kind en Gezin en met Welzijn & Samenleving.  
  • EXPOO draagt mee de campagne ‘tijd voor je relatie’ uit.
  • EXPOO verzamelt en bundelt informatie, kennis en inspirerende praktijken uit Vlaanderen en buitenland tot een dynamische online themapagina over relatieondersteuning en scheiding
  • Op basis van de inzichten en conclusies ontwikkelt EXPOO samen met teams van Kind en Gezin en externe partners verdere producten voor professionals en ouders.
opvoedings en gezinsondersteuning
Voor meer info, contacteer
 • Tineke Herwege: ouders met jongeren
 • Kirsten De Saeger: voorbereiding op ouderschap
 • Nele Travers: overige projecten