Jaarplanning 2017 Ondersteuning Huizen van het Kind

In 2017 blijft de ondersteuning van de Huizen van het Kind een belangrijke opdracht.  We gebruiken de resultaten van de bevraging van de Huizen om deze ondersteuning af te stemmen op de behoeften van het werkveld. Andere prioriteiten vloeien voort uit de meerjarenplanning van Kind en Gezin en het overleg met de ondersteuningsgroep.

EXPOO wil de ondersteuning voor de Huizen nog beter coördineren.  Vanuit de 1 + 1 = 3 redenering komt er een pool ondersteuners. Die bestaat uit ondersteuners vanuit Kind en Gezin, medewerkers van provinciebesturen en andere partners.

Deze pool zorgt voor ondersteuning op maat (buddy functie, lerende netwerken, ad hoc procesbegeleidingen, ….) zodat alle Huizen zich ondersteund weten. We werken over provinciegrenzen heen en hebben maximale aandacht voor doorstroming van informatie, kennis, tools, …

Thema's

Samen met de afdeling PGO en deze ondersteuningsgroep bieden we inspiratie voor thema’s die leven in het werkveld via diverse kanalen ( websites, vorming, webinars, ondersteunende materialen en producten…) 

EXPOO zal in 2017 zich vooral focussen op:

 •  De Huizen ondersteunen op vlak van uitbreiding van hun aanbod en partners. We willen voor de zomer van 2017 een ‘HuisvanhetKind-jam’ organiseren waar we met zijn allen de uitdagingen op vlak van aanbod aanpakken.
   
 • Naast de reeds genoemde thema’s ( sociale cohesie, opvoeding ouderschap en relaties) volgen we ontwikkelingen op en/of faciliteren acties ivm: 
  • samenwerking met onderwijs en CLB's
  • kinderopvang
  • geestelijke gezondheidszorg en psychisch welbevinden 
  • cultuur, jeugd en sport
  • sociaal-economische determinanten en breed onthaal
    
 • EXPOO wil inspiratie bieden om de werkzaamheid van de Huizen te verstevigen. Naast de reeds genoemde thema's participatie en proportioneel universalisme, zal EXPOO samen met partners focussen op:
  • Geïntegreerd werken
  • Communicatie naar de burger
  • We bestendigen het thema ‘samenwerking’ ( verbinding VBJK en boek)

 

Verbinding tussen actoren Huizen van het Kind

 • Vanuit de pool partners in ondersteuning wordt ingezet op lerende netwerken van Huizen. Daarbij documenteren we ervaringen over diverse aspecten van een Huis van het Kind, zodat deze 'lessons learned' iedereen ten goede kunnen komen.
   
 • Coördinatoren van het Huizen van het Kind uit de groot- en centrumsteden komen samen in een Community of Practices.  
   
 • Faciliteren van een virtuele werkplek voor Huizen van het Kind zodat zij met elkaar kunnen uitwisselen.
   
 • We zetten eerste stappen om  internationale uitwisseling met en over Family Centres op te richten. 
   
 • EXPOO en ondersteuningspool kunnen aangesproken worden om ad hoc procesbegeleidingen te doen en/of mee te werken in lokale of regionale netwerkbijeenkomsten.
Meer info

Neem een kijkje op de pagina Huizen van het Kind

Contacteer kirsten.desaeger@expoo.be of nele.travers@expoo.be