Introductiedag Nieuwe Autoriteit - 23 oktober 2017

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Het concept Nieuwe Autoriteit van Haim Omer vindt vandaag meer en meer ingang in welzijnssectoren zoals de jeugdhulp en het onderwijs. 
Het concept reikt autoriteitsfiguren concrete technieken aan om (zorgwekkend) gedrag te begrenzen en op te voeden vanuit ‘kracht’ in plaats van ‘macht’.

Vanuit EXPOO zien we ook kansen binnen opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning. Op deze introductiedag willen we professionelen inspireren en nagaan hoe we dit gedachtegoed praktisch en waardevol kunnen maken in de preventieve sfeer. De nadruk zal dan ook liggen op concepten die toepasbaar zijn in dagelijkse opvoedingssituaties. We zullen het hebben over het belang van opvoeden vanuit 'kracht' in plaats van 'macht' en de manier waarop de autoriteitsfiguur hierin positief kan versterkt worden.

Organisator

EXPOO, Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

Voor wie

Professionelen die binnen de preventieve gezinsondersteuning werken met ouders die vanuit de dagelijkse opvoedingssituaties toenemende opvoedingsonzekerheid en/of -spanning ervaren.

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Prijs

80 euro, broodjeslunch inbegrepen

Inschrijven? VOLZET!