Interculturalisering van Centra voor Jeugd en Gezin

Auteur :

Pharos, Kenniscentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Migrantenouders en hun kinderen vinden minder snel de weg naar het CJG dan autochtone gezinnen. Tegelijk zijn ze oververtegenwoordigd in de zware vormen van jeugdzorg. Wat kunnen CJG's doen om de drempel naar lichte jeugdhulpverlening aan allochtonen te verlagen ?

Reageer op dit artikel
3 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.