Inspirerende activiteit: onverwachte ontmoetingen

Onverwachte ontmoetingen zijn spannend en leuk. Daarom kan je als inspirerende activiteit medewerkers van verschillende partners in het lokale netwerk elkaar laten vergezellen om elkaars werking en cliënten beter te leren kennen.

Ga op zoek naar plaatsen waar al veel gezinnen komen, en maak daar het ondersteuningsaanbod over de verschillende levensdomeinen heen zichtbaar. Inspiratie nodig over mogelijke ontmoetingen? Bij het beurs-idee vind je een lijst van mogelijke partners die deel uitmaken van het ondersteuningsnetwerk van gezinnen.

Een paar voorbeelden:

  • In de bibliotheek heeft de bibliothecaris tijdens de Week van de Opvoeding een compagnon: iemand van de vrijwilligerswerking, de jeugdbeweging, iemand van de gemeente die toelichting geeft over het lokale woon- of speelbeleid.
  • Aan de schoolpoort stellen vrijetijdsorganisaties zich tijdens de Week van de Opvoeding voor aan ouders en kinderen: wat is het lokale aanbod kampen, buitenschoolse opvang, vakantieopvang, cultuuraanbod, jeugdbeweging,…
  • In het consultatiebureau maken gezinnen kennis met de spel-o-theek, het kleuterconsult van het CLB, de ontmoetings- en spelmomenten voor gezinnen, de bibliotheek met het aanbod voor de allerjongsten, het cultuuraanbod op maat van baby’s en peuters
  • In het OCMW is de ganse Week van de Opvoeding iemand beschikbaar voor vragen rond het kinderopvangsysteem.

Toon wie je bent

Door die ‘onverwachte ontmoetingen’ zorg je dat ouders weten wie de nieuwe gezichten zijn die voor hen zitten en wat die voor hen kunnen betekenen. Maak dat duidelijk met een badge, een woordje uitleg over de actie, gebruik het campagnebeeld van de Week van de Opvoeding, … Geef daarbij zichtbaarheid aan de verschillende partners die gezinnen ondersteunen:

  • Een muur met voorstellingsmogelijkheid
  • Een digitale link waar het aanbod terug te vinden is
  • Een foldertafel
  • Visitekaartjes
WvdO onverwachte ontmoetingen.jpg