Inschrijving Samenwerken in een netwerk

Via dit formulier kan je inschrijven om deel te nemen aan de vorming Samenwerken in een netwerk, georganiseerd door EXPOO.  

Deze vorming gaat door op donderdag 31 mei 2018 in Brussel.

De kostprijs is 80 euro. Indien gewenst, kan je een factuur ontvangen.  Als je organisatie een bestelbon opmaakt, noteer het nummer ook bij de facturatiegegevens (hieronder).

Annuleren is mogelijk tot 14 mei 2018. Bij annulatie van je inschrijving, na 14 mei, dient alsnog het volledige bedrag te worden betaald.

Ondernemingsnummer Kind en Gezin: BE 0886 886 638

Om de vorming zoveel mogelijk op maat aan te bieden, vernemen we graag je leerverwachtingen
Indien JA: U betaalt pas na ontvangst van de factuur met vermelding van de factuurreferentie. Gelieve onderstaande gegevens voor de facturatie in te vullen. Indien NEEN: Gelieve 80€ over te maken op rekeningnummer BE27 3751 1172 4073 met als mededeling "EXPOO Vorming Samenwerken + naam deelnemer".
We verzenden de factuur per e-mail. Noteer hier het e-mailadres van de persoon/dienst naar waar de factuur mag verzonden worden.
Werkt je organisatie met een bestelbon, gelieve hier het bestelbonnummer in te vullen. Dit hoort altijd samen met het Ondernemingsnummer.
Indien noodzakelijk kan je hier het Ondernemingsnummer invullen.