Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid 2020-2021

  • 18 maart 2020

Voor 2020-2021 lanceert Flanders' Care een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het introduceren en implementeren van blended hulp'. Ze maken 100.000 euro vrij om organisaties hun project te laten realiseren. Voor een project kan maximaal 20.000 euro financiële steun gevraagd worden. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Projectoproep

Met deze incentive willen we organisaties een extra startimpuls bieden voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp, het vormen en opleiden van personeel of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Deze oproep streeft vier doelstellingen na:

  1. Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  2. Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen, met de nadruk op blended hulp;
  3. Aandacht besteden aan begeleiding en/of intervisie en/of supervisie om de onlinehulp-component met face-to-facecontacten te combineren tot een blended hulpaanbod;
  4. Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit drie luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro), een begeleidingsaanbod op maat van het project en een intervisietraject.

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 31 augustus 2020 om 12 uur 's middags

Meer info: https://www.flanderscare.be/steunmaatregelen/incentives-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid-2020-2021