In gesprek met ouders over radicalisering - Een handreiking om radicalisering bespreekbaar te maken

Auteur :

Ewoud Butter en Habib el Kaddouri; Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Opvoeden en de omgeving, Ouderschap en opvoeden

Type :

Draaiboek of methodiek


Korte beschrijving:
 

De afgelopen jaren onderstreepten aanslagen in Europa en daarbuiten dat ook ons land getroffen kan worden door een terroristische aanslag. ‘In gesprek met ouders’ is een handreiking om radicalisering bespreekbaar te maken. Het betreft een initiatief van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Om  Marokkaans-Nederlandse organisaties te ondersteunen is deze handreiking geschreven. Maar ook beleidsmakers, professionals en vrijwilligers die voorlichtingsbijeenkomsten over radicalisering voor (Marokkaans-Nederlandse) ouders willen organiseren, kunnen er wat aan hebben. De handreiking is geschreven op basis van de ervaringen van het SMN en enkele betrokken partners .

Deze handreiking biedt geen blauwdruk. Iedere situatie is weer anders. De auteurs hopen de lezer enkele tips te kunnen geven die bijdragen aan een succesvolle bijeenkomst met ouders.

Reageer op dit artikel