Huizen van het Kind on tour

In februari publiceert EXPOO een magazine over de werking van de Huizen van het Kind. Ter lancering  van dat magazine en ter inspiratie van de Huizen en de lokale besturen, organiseren we in maart in elke provincie een bustrip met 3 stopplaatsen. We houden halt op plaatsen waar op een inspirerende manier het lokale Huis vorm krijgt. 

Het programma is in elke provincie hetzelfde:

  • we starten vanaf 9u op locatie 1. Er is onthaal voorzien en een ontbijtbuffet.
  • vanaf 9u45 begint het eigenlijke programma, met de verwelkoming door een lokale mandataris, het overlopen van het dagprogramma en een videoboodschap van minister Beke.
  • om 10u begint het sofagesprek over lokale en Vlaamse plannen met de Huizen van het Kind en over de manier waarop die plannen kunnen worden uitgewerkt. Aan het gesprek nemen mensen van het lokaal en het Vlaams beleid deel en (onder voorbehoud) ook iemand van het VVSG. Daarna wordt aan iedere aanwezige het nieuwe EXPOO- magazine overhandigd en volgt een rondleiding in de startlocatie.
  • omstreeks 12u vertrekken we met de bus naar locatie 2.
  • om 12u30 wordt er geluncht op locatie 2.
  • van 13u tot 14u30: bezoek aan locatie 2
  • 14u30 tot 15u verplaatsingstijd naar locatie 3
  • 15u tot 16u30: bezoek aan locatie 3, waarna de bus terugkeert naar de startlocatie.

Deelname aan deze dag is gratis. De dag is gericht aan de verantwoordelijken van alle Huizen van het Kind (startend of niet). Uitdrukkelijke aanrader is om ook iemand mee te brengen uit het lokale (gezins)beleid.

Hieronder per provincie de concrete informatie van de locaties. Inschrijven kan dus enkel nog voor Vlaams Brabant.

 

On tour doorheen Oost- Vlaanderen op donderdag 5 maart

In Oost Vlaanderen wordt er halt gehouden in 

9u Lokeren: hier wordt sterk ingezet op formele en informele ontmoeting. In samenwerking met de partners worden er talrijke warme ontmoetingskansen geboden, wat resulteert in een grotere kans dat ouders, grootouders, kinderen en jongeren ook vaker zullen ingaan op een echt formeel hulpverleningsaanbod.

In Lokeren zal Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien als extra gast deelnemen aan het sofagesprek.

13u Haaltert: hier is geen fysiek Huis van het Kind, maar toch slaagt men er in om een ruim aanbod aan activiteiten te organiseren. Er is veel aandacht voor alles wat met ontmoeting te maken heeft, zowel vanuit de scholen, vanuit kinderen en vanuit ouders. Ook de recente bevragingen van de netwerkpartners en van de ouders uit de gemeente zullen aan bod komen.

15u Wetteren: Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen is een intergemeentelijk Huis, waar veel werd geïnvesteerd in het samenwerken met de verschillende besturen. De focus ligt op het bevorderen van samenwerking tussen de lokale partners en met het pedagogisch spreekuur werd er bovendien ook nieuw aanbod ontwikkeld. Pluspunt is de lokale knowhow in het opbouwen van een netwerk en ook het naar buiten komen als netwerk, wat heel wervend is naar partners).  Het HvK begint een soort van 'kwaliteitsmerk' te worden. Er is ook een goede samenwerking met de betrokken eerstelijnszones. 

De inschrijvingen voor Oost- Vlaanderen zijn afgesloten.
On tour doorheen Limburg op vrijdag 6 maart

In Limburg stoppen we in 

9u Beringen: in deze gemeente is er geen fysiek Huis van het Kind, maar wordt er wel een sterke werking neergezet, onder andere door te investeren in outreachend werken, door het ontwikkelen van een sterk netwerk van partners en door grote aandacht voor voorschoolse initiatieven

13u Hasselt: hieris er wel een fysiek Huis van het Kind, gedragen door een sterk netwerk van meer dan 40 partners die samen een gevarieerd aanbod realiseren met sterke inzet op onthaal en ontmoeting

15u Wellen: in dit bezoek wordt uitgelegd hoe een kleine gemeente door intergemeentelijke samenwerking en verbinding met lokale actoren een Huis van het Kind uitbouwde.

De inschrijvingen voor Limburg zijn afgesloten
On tour doorheen Vlaams -Brabant op donderdag 12 maart

In Vlaams Brabant bezoeken we

9u Sint Pieters Leeuw: Hier is het HvK vertrokken vanuit de strijd tegen kinderarmoede. Op een paar jaar tijd heeft het zich verbreed naar een werking op steeds meer levensdomeinen en met steeds meer leeftijdsgroepen. Het fysieke HvK werd in gebruik genomen begin 2018 en huisvest ondertussen ook een aantal partnersorganisaties, wat samenwerken vergemakkelijkt. Ook het ondersteuningsnetwerk voor ouders is inspirerend.

In Sint Pieters Leeuw zal Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding als extra gast deelnemen aan het sofagesprek..

13u Asse: waar je kan kennis maken met een enthousiast en creatief HvK- team, inspiratie kan opdoen in de ruilwinkel, de vernieuwde ontmoetingsruimte .... Focussen van het HvK in Asse: meertaligheid, diversiteit en de strijd tegen kinderarmoede. 

15u Zemst: waar het Huis van het Kind in een landelijke gemeente sterk inzet op de samenwerking tussen verschillende diensten. Daarnaast wil het voor de inwoners een plaats zijn om vlot en makkelijk terecht te kunnen met alle vragen over opvoeden. 

On tour doorheen West Vlaanderen op vrijdag 13 maart

In West Vlaanderen zijn de stopplaatsen 

9u Hooglede: waar het bestuur zal vertellen waarom werd gekozen voor de uitbouw van een fysieke locatie en waarom gezinsbeleid een speerpunt is in het lokale beleid

13u Roeselare: waar in het lokale Welzijnshuis alle gezinnen uit de gemeente met alle vragen terecht kunnen in één infopunt

15u Tielt: waar geen fysiek Huis van het Kind is, maar werd geïnvesteerd in een ontmoetingsruimte voor de gezinnen

 

De inschrijvingen voor West Vlaanderen zijn afgesloten.
On tour doorheen de provincie Antwerpen op vrijdag 20 maart

In Antwerpen gaan we langs in 

9u Sint Katelijne Waver, waar kindvriendelijkheid een belangrijk principe is in het gemeentelijk beleid en waar in het gemeentehuis een loket Huis van het Kind werd ingericht, waar alle diensten die met gezinnen werken, samen een werkplek hebben en samen vragen van de gezinnen beantwoorden

13u Herenthout, een kleine plattelandsgemeente waar sinds lang veel aandacht wordt besteed aan preventieve gezinsondersteuning en waar vorig jaar een nieuw Huis van het Kind geopend werd

15u Geel: hier ligt het Huis van het Kind in het midden van de stad. Er werd een werking uitgebouwd waar op dezelfde locatie veel aanbod doorgaat voor een heel divers publiek.

De inschrijvingen voor Antwerpen zijn afgesloten.
huis van het kind onder elkaar