Het bedrijfsleven als inspiratiebron voor het CJG. De uitkomsten.

Auteur :

JSO, E. Bulkens(red)

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Hoe ziet een klantvriendelijk CJG er uit volgens mensen uit het bedrijfsleven? JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding en het Tympaan Instituut hebben in opdracht van de provincie Zuid-Holland een project uitgevoerd dat zich richt op het verbeteren van de klantroute binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. Gekeken werd naar goede voorbeelden van klantgerichte werkwijzen in andere branches, zoals het bedrijfsleven, de medische sector, winkelketens en hotels.

Het Tympaan Instituut heeft onderzoek verricht naar welke werkwijzen uit andere branches bruikbaar zouden zijn voor het CJG. JSO heeft twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De eerste bijeenkomst was een brainstormsessie, de tweede een verdiepingsbijeenkomst. Hierbij waren twee CJG-coördinatoren aanwezig voor de verbinding met de praktijk. In de tweede bijeenkomst zat het ministerie van Jeugd en Gezin (nu VWS) aan tafel om te kijken of er een link was te leggen met hun eigen inzet vanuit het ministerie op het gebied van communicatie.

Reageer op dit artikel

5 + 14 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.