Helderheid in tijden van samenwerking: Hoe omgaan met informatie-uitwisseling?

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Onder druk van complexere welzijnsrelaties, ontwikkelingen in ketenregie familiaal geweld, maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme zien we nieuwe praktijken groeien. Nieuwe regelgeving kondigt zich aan. We zien meer en meer informatie-uitwisseling tussen hulpverleners, en geleidelijk aan ook met politie en justitie. Wat betekent dit voor hulpverleners? Hoe kan men hier best mee omgaan rekening houdend met de hulpverleningsdoelen en -opdracht?

Praktijkwerkers vanuit verschillende sectoren en settings zoeken samen hoe deze beweging vertaald moet worden binnen de hulpverlening vertrekkend vanuit de kern van de hulpverlening: de vertrouwensrelatie met de cliënt. Deelnemers inspireren elkaar in het maken van de vertaalslag van deze ontwikkelingen naar de hulpverleningspraktijk.

 • 9u15 - 9u30: Onthaal

 • 9u30 - 10u45: Een praktijkinsteek over omgaan met informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie

  • In kader van ketenregie familiaal geweld

  • In kader van het veiligheidsdebat( radicalisering en terrorisme)

  • Vanuit de gevangeniscontext

 • 10u45 - 11u00: Pauze

 • 11u00 - 12u30: World Café

 • 12u30: Informele uitwisseling bij een broodje

Organisator

Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Voor wie

Praktijkwerkers vanuit hulpverlening, jeugdhulpverlening, straathoekwerk, gevangeniscontext, jeugd(welzijns)werk,….

Locatie

Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem

Prijs

15€ (broodjeslunch inbegrepen)

Uiterste datum van inschrijving is 14 september 2017.