Hechting in gezinsrelationeel perspectief

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De laatste jaren komt het hechtingsthema meer en meer op de voorgrond in onderzoek en literatuur. Er groeit steeds meer evidentie dat hechting een centraal ordenend principe is zowel voor het persoonlijk functioneren van kinderen en volwassenen als voor de opbouw van relaties in partnerschap, gezin, ... De vroegere gedachtegang riep vooral onmacht en hulpeloosheid op bij hulpverleners. De recente aanvullingen en behandelmethoden verruimen het perspectief en bieden meer hoop en vertrouwen. In deze opleiding wordt een model geboden dat de verschillende facetten van gehechtheid samenbrengt.

In deze opleiding wordt de focus in het bijzonder gelegd op de wijze waarop ouders, kinderen en jongeren samen vorm geven aan de hechtingsrelaties in het gezin. De metaforen van Kleine Ik en Grote Ik worden geintroduceerd om de hechtingsprocessen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe hulpverleners kunnen inspelen op hechtingsprocessen.

  • Hoe kunnen acties en emoties in het gezin (of andere belangrijke context voor het kind) begeleid worden naar meer veiligheid?
  • Hoe kunnen mentalisatieprocessen op gang gebracht worden?

Ook hulpverleners zelf kunnen belangrijke tijdelijke hechtingsfiguren zijn. Er wordt besproken en onderzocht hoe deze relatie dan best gehanteerd en ingezet kan worden als werkinstrument in de begeleiding.

In de praktijk ontmoeten deelnemers ook een groep kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met een zeer moeilijk te doorbreken gezinsdynamiek die hen gegijzeld houdt in steeds terugkerende patronen van verwerping, verwaarlozing, acting-out, mishandeling en misbruik. Ook in deze zeer moeilijke situaties biedt het hechtingsmodel aangrijpingspunten voor interventies gericht op het realiseren van veiliger relaties nu en in de toekomst.

De opleiding gaat door op 28 september, 12 en 26 oktober 2017, telkens van 9u30 tot 16u.

Organisator

vzw Jongerenbegeleiding - Informant

Voor wie

Hulp-en dienstverleners die actief aan de slag gaan met kinderen, jongeren en hun gezin. We denken dan aan begeleiders en therapeuten uit GGZ, BJB, CLB, AWW, zelfstandig therapeuten,...

Locatie

Het Scoutshuis
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
(15 min van Antwerpen-Berchem)

Prijs

€ 400.00: Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 300.00: Ledenprijs