Handvatten voor professioneel begeleiden ouders gehandicapt kind

Auteur :

B. Piškur, A. Beurskens, M. Ketelaar

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Ouders hebben een doorslaggevende invloed op de deelname van hun kind met een lichamelijke handicap aan het gewone leven. Zij ondernemen diverse acties om participatie van hun kind te bevorderen. Een theoretisch raamwerk kan professionals helpen om gezinnen hierin ‘op maat’ te ondersteunen.

Dat blijk uit interviews met ouders, waarbij de focus lag op de vraag welke acties ze ondernemen, waar ze tegen aan lopen en waar hun behoeften liggen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de activiteiten die ouders in het dagelijks leven ondernemen om hun kind met een lichamelijke handicap thuis, op school en in de maatschappij te ondersteunen.  Een bijkomende doelstelling van deze studie was een verfijning van een thematisch kader dat uit een eerder onderzoek naar voren was gekomen.

Het ging om een kwalitatief onderzoek. Hiervoor vulde een groep van 47 ouders gedurende 7 dagen een dagboekje in. Uit de analyse van de dagboeken blijkt dat de ouders inderdaad allerlei inspanningen verrichten om deelname van hun kinderen met een lichamelijke handicap aan het gewone leven mogelijk te maken of te bevorderen. Daarbij ging het vaak om het aanpassen van de sociale of fysieke omgeving door obstakels uit de weg te ruimen.

De antwoorden van de ouders maken duidelijk hoe belangrijk het is dat de omgeving voor alle kinderen goed is ingericht. Op grond van deze resultaten is het thematische kader verder verfijnd. Het gepresenteerde thematisch kader kan professionals meer kennis bieden om ouders beter te ondersteunen met maatregelen op maat.

Reageer op dit artikel