Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via streaming via Youtube. De fold-up meeting wordt gestreamd. Je kan de spreker en presentatie volgen via video. Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Deelnemen via youtube: www.kindengezin.be/live

Fold-up meeting 21 april - Diversiteitscommunicatie

De superdiverse samenleving is een feit, ook in Vlaanderen en Brussel. Mensen zijn diverser dan ooit in etnisch-culturele achtergrond, levensstijl, gezinsvormen, talen en mediagebruik.

Een hele uitdaging om je communicatie als organisatie daarop af te stemmen.

Deze fold-up geeft je een introductie in diversiteitscommunicatie.

  • Wat betekent superdiversiteit en wat vraagt het van (communicatie)medewerkers om doordrongen te zijn van deze realiteit?
  • Alles is communicatie: van de eerste blik of kennismaking, over de dienstverlening of activiteiten, tot je gedrukt materiaal, social media en website.
  • We tonen je voorbeelden uit de praktijk en verzamelen praktische tools om diversiteitscommunicatie concreet te maken.

Sprekers: Padideh Foorozan, medewerker communicatie Opgroeien en Annelies Bergmans, medewerker EXPOO

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten, kleuterparticipatie. Je kan de meeting herbekijken.

logo
Data voorjaar 2020

De fold-up meetings zijn gepland op

  • 21 april
  • 16 juni

Telkens van 13 tot 14uur

We horen graag jouw mening!

Laat ons weten hoe jij de fold-up meetings ervaart.