Family Support: vorming over het begeleiden van gezinnen die geconfronteerd worden met gewelddadige radicalisering

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze vorming gaat door op 9, 30 maart, 27 april, 25 mei en 22 juni 2018.

De vorming spitst zich toe op de interculturele benadering en heeft een dubbele bedoeling:
• enerzijds de normen, codes en waarden van het doelpubliek van families en betrokken jongeren leren ontcijferen om zo beter geplaatst te zijn als er vragen opduiken in verband met cultuur en waarden en om te communiceren met respect voor de culturele verschillen van iedereen;
• en anderzijds samen een gemeenschappelijk debat opzetten en werken aan instrumenten die helpen bij een authentieke communicatie, met meer openheid en meer respect voor de verschillende contexten waarin de eerstelijnswerkers actief zijn.

Programma:

• Dag 1: Divers sensitieve hulp – 9 maart 2018
• Dag 2: Meervoudige en gelaagde identiteit – 30 maart 2018
• Dag 3: Aan de slag met jongeren en ouders – 27 april 2018
• Dag 4: Frames en tools – 25 mei 2018
• Dag 5: Inspirerende verhalen – 22 juni

Organisator

Een initiatief van de FOD Binnenlandse zaken met de steun van de Europese Commissie. 

Voor wie

- Eerstelijnswerkers die instaan voor begeleiding van of contact hebben met families die worden geconfronteerd met radicalisering.
- Vertegenwoordigers van organisaties of openbare diensten die de opdracht hebben om te werken met families die te maken hebben met deze problematiek.               
 

Locatie

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel

Prijs

Gratis