Ervaringsgericht groepswerk

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

In ervaringsgericht groepswerk komen (groot)ouders of (groot)ouders en kinderen onder begeleiding van een groepswerker samen.  'Opvoeden' vormt de insteek van het groepswerk.  De ervaringen van de deelnemers staan centraal. 

Beschrijving

De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Dit betekent dat er ook ruimte is voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratiegeschiedenis). Zodoende krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk.
Het groepswerk gaat er van uit dat de deelnemers beschikken over krachten en groeipotentieel, er voor elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen steunen en van elkaar kunnen leren.
Het groepswerk ondersteunt de deelnemers om hun (levens)ervaringen uit te wisselen en daarover te reflecteren. Het beoogt dat deelnemers individueel en als groep tot doorleefde en nieuwe ervaringen komen, daarvan leren (bv. in denken, voelen, waarnemen en doen) en zo sterker worden.

Doelgroep

Ervaringsgericht groepswerk richt zich tot ouders, aanstaande ouders, grootouders, al dan niet vergezeld van hun (klein)kinderen. Het richt zich niet tot professionele opvoedingsverantwoordelijken zoals bijvoorbeeld onthaalouders, leefgroepopvoeders of leerkrachten.

Ontwikkeld door

Een uitgebreide beschrijving opgemaakt door de praktijkbeschrijvingskring vind je onderaan als bijlage. In de tweede bijlage vind je verdiepende informatie en illustraties.

Reageer op deze praktijkbeschrijving
2 + 5 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
Waar te verkrijgen?