Eigen Kracht conferenties - Vorming voor professionals in Antwerpen

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze vorming voor professionels wordt 4 maal per jaar georganiseerd. Dit werkingsjaar gaan deze door te Brussel, Hasselt, Antwerpen en Gent

Wat is een 'Eigen Kracht-conferentie?'

‘Vermaatschappelijking van de zorg’, ‘werken met Netwerken’, ‘krachtgerichte aanpak’…  Iedereen spreekt er over! De kerngedachte is het recht om eerst zelf, met de mensen die jou goed kennen, een plan te bedenken om moeilijkheden aan te pakken. Zo krijgt enerzijds de burger meer beslissingsruimte en krijgt anderzijds de hulpverlening meer kansen om vraaggestuurd te werken.

In een Eigen Kracht-conferentie ® komen familie en vrienden bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coördinator helpt de familie bij de voorbereiding van de netwerkbijeenkomst. In het plan staat welke eigen krachten de familie wil inzetten, en op welke professionele hulp ze eventueel beroep willen doen. Door deze werkwijze behouden mensen maximaal zelf de regie over hun eigen leven. Deze aanpak is gebaseerd op het durven vertrouwen in het oplossend vermogen van de mensen en hun netwerk. De bijeenkomst en de voorbereiding ervan vergroot de betrokkenheid van de naaste omgeving en bevordert de kans op een duurzame oplossing.

Wat kan je verwachten van deze vorming voor professionals?

Aan de deelnemers worden mogelijkheden en inzichten geven voor het uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie met een cliënt. De werkwijze voor het uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie wordt van het begin tot het einde, stapsgewijs, beschreven op basis van de volgende kernvragen:

  • Hoe leg ik een Eigen Kracht-conferentie voor aan een cliënt en/of diens gezin/netwerk?
  • Wat is mijn rol tijdens de conferentie?
  • Hoe ga ik als hulpverlener om het plan?

Programma

  • De grondslagen en principes waarop het model is gebaseerd
  • De manier van werken bij een Eigen Kracht-conferentie
  • De rol van de onafhankelijke coördinator vs. de rol van de hulpverlener
  • Aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden worden posities duidelijk
  • 'Morgen is de conferentie’, posities en mogelijkheden in een Eigen Kracht-conferentie
  • ‘Ja maar, mooi model maar niet voor mijn cliënt’
  • Aan een gezin/netwerk de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie uitleggen

Organisator

Vzw Eigen Kracht- conferenties

Voor wie

Voor professionele hulpverleners die graag met Eigen Kracht-conferenties aan de slag willen gaan.

Locatie

Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen) - Lange Kievitstraat 111-113 - 2018 Antwerpen

Prijs

55 euro, alles inbegrepen (ook de broodjesmaaltijd)