Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit

Auteur :

M. Kremer

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Een belangrijk vraagstuk ten tijde van migratie is hoe we zorgen dat verschillende bevolkingsgroepen zich met elkaar verbonden voelen. Het gaat niet alleen om verbindingen tussen zogenoemde autochtonen en allochtonen, maar ook tussen migrantengroepen onderling, en vooral tussen nieuwkomers en gevestigden. Veel ‘allochtonen’ zijn immers net zo goed ‘van hier’. Omdat migratie een ander gezicht heeft gekregen – migranten kennen veel onderlinge verschillen, blijven korter en vaak verbonden aan het land van herkomst – en door onzekerheden in de ontvangende samenleving, wordt het maken van verbindingen steeds belangrijker en complexer. 

Voor verbindingen is onderling vertrouwen tussen mensen een minimale voorwaarde, wederkerigheid nog beter. Verbindingen kunnen namelijk nooit van één kant komen: dat kan iedere chemicus of timmerman je uitleggen. Verbinden is namelijk een actief en tweezijdig of meervoudig proces; it takes two – three or four – to tango.

Reageer op dit artikel