Een krachtige GGZ mét families: beleid, visies en goede praktijken

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Wisselende beelden over de Geestelijke Gezondheidszorg bereiken ons via de media: zowel ongeloof en opschudding als vooruitgang en doorbreken van taboe. De GGZ is in volle ontwikkeling. We komen van ver. Van een tijd dat de visie van de zorgverleners in de psychiatrie overheerste, naar een periode waarin zowel de stem van de cliënt, familie als hulpverlener meer en meer wordt samengebracht in functie van het herstel van de cliënt.

Tijdens de jaarlijkse studiedag van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid wordt stilgestaan bij hot topics, visies en ‘good practices’ m.b.t. het bejegenen, informeren, betrekken en ondersteunen van families in de geestelijke gezondheidszorg.

Hierbij een vooruitblik op het programma:
 

  • Het kabinet Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) geeft een toelichting over de meest recente en toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het beleid van de Geestelijke Gezondheidszorg en de rol van naastbetrokkenen hierin.
  • Experten dr. Geert Dom en dr. Jeroen Kleinen belichten thema’s als de rol van beroepsgeheim in het betrekken van families in de GGZ en het uitwerken en implementeren van een familiebeleid in een zorgorganisatie
  • In een hieraan gekoppeld panel gaan hulpverleners, cliënt- en familie-ervaringsdeskundigen ‘in trialoog’ (moderator: Guy Tegenbos)
  • In de namiddag worden goede praktijken uit zowel de familieorganisaties als zorgorganisaties in de kijker gezet, waarbij uitwisseling en inspiratie centraal staan.

Organisator

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Voor wie

Professionelen in de Geestelijke Gezondheidszorg

Locatie

Bluepoint (ALM), Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Prijs

Info op te volgen via de website

Meer info over inschrijving volgt

Meer concrete informatie volgt hier.