Diversiteit en interculturaliteit

Door de toegenomen mobiliteit en de technologische mogelijkhedenwordt de wereld kleiner. Vroeger was het dorp de wereld, nu is de wereld een dorp. Meer en meer komen we in contact met een brede waaier van normen, waarden, culturen en gebruiken. Mensen worden soms gereduceerd tot hun etniciteit, hun religie, hun geaardheid, … Wereldburgers bekijken de wereld zonder oogkleppen en zien eerder de gelijkenissen dan de verschillen. 

Enkele ideetjes 

Gewoon respectvol samenleven, hoe moeilijk kan het zijn? In de theatervoorstelling ‘Het schaap van Vlaanderen’ van Theater O’kontreir willen comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum de uitwisseling op gang brengen. Alle actuele thema’s passeren de revue. Clichés vliegen over en weer, maar worden telkens weer ontkracht. Humor houdt een spiegel voor, zet aan het denken en functioneert zo als breekijzer om vastgeroeste ideeën los te wrikken. Meer info vind je hier.

Nog meer inspirerends op de planken vind je in het aanbod van Theater van A tot Z. Het stuk Hotel Hallo is een interactief theaterstuk voor kinderen 6-12 jaar met aandacht voor meertaligheid, diversiteit en andere culturen.

Ook op de website van School Zonder Racisme vind je heel wat interessante workshops en invalshoeken voor wereldburgers zonder vooroordelen. 

Organiseer een speeddate. Schotel de deelnemers een aantal vragen voor en laat hen ontdekken dat ze meer gelijkenissen hebben dan op het eerste zicht zou lijken. Enkele suggesties: Waar zou je het liefst willen wonen? Welke figuur bewonder je het meest? Waar moet je heel hard om lachen? Voor welk TV-programma blijf je thuis? Wat wilde je ‘later’ worden? Wat is je lievelingsplekje?

Inspirerend materiaal 

pdf bestandWeek van de Opvoeding_inspiratiebundel Diversiteit en interculturaliteit.pdf (1.09 MB)

Deze en ander inspirerend materiaal kan je gratis ontlenen bij de Kleur Bekennen documentatiecentra. Je vindt ze in Brussel en in elke provincie.  

diversiteit en interculturaliteit