Democratie en burgerzin

Het democratisch beginsel ‘dezelfde rechten en plichten voor iedereen’ is nog niet overal evident. Een democratie laat burgers participeren op veel niveaus. Wie getuigt van burgerzin, voelt zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Door kinderen te betrekken bij het nemen van beslissingen of het bedenken van oplossingen, ondervinden ze de basis van de democratie aan den lijve.  

Enkele ideetjes 

Laat kinderen mee beslissen over de activiteit die je kan organiseren tijdens de Week van de Opvoeding. Je kan hiervoor gebruik maken van de ‘Weet je wat ik wil’ tool, een spel waarbij kinderen respectvol leren discussiëren en creatief samenwerken.  

Huizen van het Kind kunnen ook aan de slag met de methodiekendoos ‘Kids in Huis’. Deze doos bevat allerlei werkvormen om met groepen kinderen in gesprek te gaan over hun verwachtingen en ervaringen in het kader van het Huis van het Kind. Het is de uitbreidingsset van de oorspronkelijke versie om met ouders in gesprek te gaan (Ouders in Huis). 

Filosoferen met kinderen wordt steeds meer gezien als een activiteit die bijdraagt aan democratische vorming. Door samen te filosoferen leren kinderen naar elkaar te luisteren, krijgen ze de kans om hun eigen mening te formuleren en leren dat niet iedereen steeds hetzelfde denkt. Zo worden kinderen gestimuleerd om samen kritisch na te denken, want op een filosofische vraag zijn er geen pasklare antwoorden. Enkele vragen waarmee je aan de slag kan gaan: Zijn we allemaal gelijk? Moet je altijd eerlijk zijn? Is er verschil tussen jongens en meisjes? Is ‘meer’ altijd beter? Wie is de baas van de wereld? Op deze pagina vind je nog enkele tips om een filosofisch gesprek vorm te geven. 

Inspirerend materiaal 

pdf bestandWeek van de Opvoeding_inspiratiebundel Democratie en burgerzin.pdf (446 kB) 

Deze en ander inspirerend materiaal kan je gratis ontlenen bij de Kleur Bekennen documentatiecentra. Je vindt ze in Brussel en in elke provincie.  

democratie en burgerzin