Databank Effectieve Jeugdinterventies: VoorZorg

Auteur :

Nederlands Jeugd instituut (NJI)

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

VoorZorg

VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. VoorZorg verbetert zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten, de gezondheid en ontwikkeling van het kind en de persoonlijke ontwikkeling van de moeder.

Doel

Het hoofddoel is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten.

Subdoelen:
- De zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten voor moeder en kind zijn verbeterd.
- De gezondheid- en ontwikkelingskansen van het kind zijn verbeterd.
- De persoonlijke ontwikkeling van de moeder is versterkt, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Doelgroep

De doelgroep van VoorZorg zijn (eerste) kinderen (van -9 maanden tot twee jaar), welke geboren worden bij moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren op mishandeling en verwaarlozing, zoals laag opleidingsniveau, huiselijk geweld, middelen gebruik in de zwangerschap, beperkte affectieve en pedagogische vaardigheden. VoorZorg beschouwt moeders en hun (ongeboren) kind tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren als een eenheid. VoorZorg is primair gericht op de kinderen, maar de ondersteuning richt zich ook op de ondersteuning van de moeders zelf. Versterking van de mogelijkheden van de moeder versterkt de kansen voor de kinderen.

Aanpak

VoorZorg bestaat uit huisbezoeken door de VoorZorgverpleegkundige tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren. De huisbezoeken zijn goed gestructureerd en sluiten aan bij de zwangerschap en ontwikkeling van het kind. VoorZorg werkt aan gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, moeder als opvoeder, relatie met partner en familie, gebruik van gemeenschapsvoorzieningen.

Materiaal

- Huisbezoekhandleidingen: Gestructureerde handleidingen voor 64 huisbezoeken in zwangerschaps-baby- en peuterfase.
- Werkdocumenten en procesafspraken.
- Materialen voor verwijzers en deelnemers.
- Schema videohometraining.
- Materialen voor de trainingen.
- Website www.voorzorg.info.

Onderzoek

Het programma is in Amerika gedurende 35 jaar onderzocht en op diverse punten effectief gebleken. Ook in Nederland zijn de onderzoeksresultaten zeer positief. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn:
- afname van kindermishandeling: In de controlegroep kwam kindermishandeling bij 19% van de kinderen voor, bij de interventiegroep die VoorZorg ontving, was dit 11 %.
- VoorZorgmoeders roken minder tijdens  en na de zwangerschap in vergelijking met de vrouwen uit de controle groep.
- VoorZorgmoeders roken niet waar de baby bij is.
- VoorZorgmoeders geven vaker en langer borstvoeding in vergelijking met de controlegroep, dit percentage komt overeen met het landelijke gemiddelde.
- de VoorZorgmoeders zijn minder vaak slachtoffer van huiselijk geweld.

Reageer op dit artikel

4 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.

Waar te verkrijgen?