Dag van het Gezin: Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag.

Datum:
Locatie: Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De gezinnen in Vlaanderen zijn de voorbije decennia sterk geëvolueerd.  Naast biologisch ouderschap is er vandaag sprake van co-ouderschap, stiefouderschap en afstandsouderschap. Meer dan vroeger wonen partners ongehuwd samen, gaan partners uit elkaar en kunnen partnerrelaties elkaar opvolgen. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap eenduidig met elkaar verbonden.

Hoe zien partnerrelaties van ouders in Vlaanderen er vandaag precies uit en welke nieuwe uitdagingen brengt dat voor de ouders mee? Hoe gaan professionals om met de partnerrelaties van de ouders die ze ondersteunen? Welke uitdagingen brengt dat mee voor een Vlaams en lokaal beleid inzake relatieondersteuning?

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) publiceert hierover het boek ‘Partners in tijden van ouderschap’ en nodigt je samen met EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) uit op deze studiedag.

Organisator

Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)

Voor wie

Professionals uit de preventieve gezinsondersteuning, algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, bemiddelaars en andere geïnteresseerden.

Locatie

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Prijs

  • 40 euro voor deelname met boek “Partners in tijden van ouderschap” (30 euro voor Odisee-studenten)
  • 30 euro voor deelname zonder boek (20 euro voor Odisee-studenten)