Cultuureducatie en -particpatie bij 0 tot 6jarigen

Cultuur is er voor iedereen. Ook voor jonge kinderen. Maar wat hebben jonge kinderen aan cultuurdeelname en cultureel leren? Is het verstandig daar in te investeren (niet alleen als ouder of opvoeder, maar ook als overheid)? En zo ja, hoe doe je dat het best?

Hoewel de praktijk- en beleidsaandacht voor cultuureducatie en –participatie bij die allerkleinsten lijkt toe te nemen, is de wetenschappelijk kennis over dit thema toch fragmentair. Deze studie wou daarom de bestaande kennis rond dit thema meer samenbrengen.

Auteur :

Vermeersch, L. (et al)

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Cultuureducatie en -participatie voor 0 tot 6- jarigen

Type :

Brochure


Korte beschrijving:

Korte weergave van de onderzoeksresultaten van een studie naar cultuureducatie en -participatie van 0 tot 6jarigen

Reageer op dit artikel
4 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.