Congresthema: proportioneel universalisme

Proportioneel universalisme in de praktijk brengen is een work in progress, dat uitnodigt tot kritische reflectie. De congresdag is maar een van de momenten waar kan nagedacht en uitgewisseld worden over dit basisprincipe.

Ondertussen bouwen we ook aan tekst als aanzet om te werken rond proportioneel universalisme.

Dit basisprincipe maakt zowel internationaal als in Vlaanderen opgang in diverse domeinen. Zowel in de gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding als binnen het domein van de dienstverlening aan gezinnen ligt de uitdaging om de dienstverlening vanuit deze benadering vorm te geven.

Op 7 december stellen we deze tekst voor. Vanuit wetenschappelijke bevindingen en aan de hand van concrete praktijken willen we het proportioneel universalisme vorm geven en concretiseren. Inzichten, goede praktijken en boeiende discussies die tijdens het congres aan bod komen, zullen de tekst verrijken en richting geven.

De tekst kwam tot stand in de denkgroep met volgende leden:

  • Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
  • Prof Dr. Sara Willems
  • Coördinatoren lokale werkingen: Els De Vos, Katrien Willaert, Lieve Debosschere, Koen Geirnaert
  • Beleidsafdeling Kind en Gezin
  • Onder voorzitterschap van Rudy De Cock
beeld 2