Communicatie en profilering

Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind

Sinds januari 2018 zijn er 148 Huizen van het Kind die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 208 van de 308 gemeenten in Vlaanderen bestrijken. Deze 208 gemeenten en het BHG vertegenwoordigen ongeveer 80% van de beoogde doelgroep.

Onder meer aan de hand van een nieuwe subsidieoproep proberen we ervoor te zorgen dat in 2019 elke gemeente gedekt is door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening voor alle gezinnen!

De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger.

Momenteel werkt Kind en Gezin, samen met communicatiepartner LDV United, een concept uit dat we op 1 oktober willen lanceren.

Communicatiegids voor Huizen van het Kind

Inspiratie en handvatten vind je ook in deze communicatiegids, opgemaakt door Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Communicatie naar ouders

Presentatie workshop over communicatie naar ouders
door LDV United

Community of Practices over communiceren naar de burger

In de CoP werd nagedacht over het communiceren naar de burger.  Er werd ingegaan op het aspect digitale communicatie en de link tussen communicatie en de profilering van je Huis. De werkwijze die we in de meeting gebruikten is het leren van successen.

Online UiT-agenda Huis van het Kind

Kind en Gezin is een overkoepelende samenwerking aangegaan met publicq vzw om de Huizen van het Kind te ondersteunen in het bekendmaken van hun aanbod naar gezinnen met kinderen en jongeren. Samen ontwikkelden we een Online UiTagenda specifiek voor je Huis van het Kind.