Casusonderzoek naar integrale hulp en samenwerking

Het NJi heeft drie casusonderzoeken gedaan naar integrale hulp en samenwerking. Er is gekeken naar complexe hulpvragen, waarbij er volgens betrokkenen succesvol integraal gewerkt is.

Auteur :

M. de Lange e.a. - NJI

Jaar van publicatie :

2020

Type :

document


 

Het NJi heeft drie casusonderzoeken gedaan naar integrale hulp en samenwerking. Er is gekeken naar complexe hulpvragen, waarbij er volgens betrokkenen succesvol integraal gewerkt is. Belangrijk blijkt de samenwerking met het gezin, en niet enkel samenwerking tussen professionals. Ook moet er oog zijn voor alle gezinsleden en hun individuele behoeften.