Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind

Sinds augustus 2018 zijn er 154 Huizen van het Kind die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 213 van de 308 gemeenten in Vlaanderen bestrijken. Deze 213 gemeenten en het BHG vertegenwoordigen ongeveer 80% van de beoogde doelgroep.

Onder meer aan de hand van een nieuwe subsidieoproep zal in 2019 (bijna) elke gemeente gedekt zijn door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening voor alle gezinnen!

De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger.

Zaterdag 1 december 2018 lanceren we een publiekscampagne Huizen van het Kind. 

Het campagnemateriaal omvat:

  • Campagnevideo voor social media
  • Posters Huizen van het Kind
  • Label partnerorganisatie 
  • Website Huizenvanhetkind.be gericht naar gezinnen
Campagnevideo Huizen van het Kind

De campagnevideo wordt gelanceerd op maandag 3 december via diverse social media kanalen.

In een kort video zien we een kind in selfie stijl een Huis van het Kind voorstellen alsof het huis echt van haar is. Het meisje is 10 jaar, ze is grappig en gevat. Ze wandelt door het huis en toont de verschillende kamers (we laten hier een aantal activiteiten/aanbod zien van een Huis van het Kind). We sluiten de film af met een slogan en verwijzen door naar de website Huizen van het Kind.

logo
congres screenshot campagne
Persmoment
Poster 1
Poster 2
Poster 3
Poster 4
Posters Huizen van het Kind

We voorzien 4 posters gebaseerd op dezelfde inhoud van de film die elk Huis van het Kind kan personaliseren, waaronder het eigen logo van Huis van het Kind en contactgegevens invoegen, drukken en verspreiden via de partners Huis van het Kind. Op deze wijze geven we jullie de mogelijkheid om desgewenst de campagne in te passen in hun lokale werking.

Label partnerorganisatie
Label partnerorganisatie HvK 2

Elke partnerorganisaties van het Huis van het Kind kan het logo “Partner van het Huis van het Kind” op hun website te plaatsen. De organisaties zijn er vrij in om dit logo te gebruiken.

Website Huizenvanhetkind.be
logo

Vanaf begin december wordt de website huizenvanhetkind.be een website gericht naar gezinnen. Ze vinden hier een korte introductie van een Huis van het Kind, UiT-agenda Huis van het Kind maar worden zo snel mogelijk toegeleid naar jullie lokale website/Fb-pagina/… Alle informatie gericht naar de professionals zal te vinden zijn op de website van Kind en Gezin (regelgeving) en EXPOO (ondersteuning).

UiT-agenda Huizen van het Kind

Uit-kalender HvhKMaak jouw aanbod beter bekend bij gezinnen met kinderen en jongeren in jouw buurt via de UiT-agenda. Kind en Gezin en Publicq ontwikkelden samen een Online UiT-agenda specifiek voor je Huis van het Kind. De opstartkost wordt gedragen door Kind en Gezin.