Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

EXPOO annuleert alle fysieke vormingen, events en trainingen tot eind juni 2020.
Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

Tijdens deze tweedaagse training van EXPOO i.s.m. UGent leer je om ouders van jongeren te ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Data: maandag 9 en maandag 16 maart 2020 UITGESTELD
Rots & Water© training

EXPOO biedt jullie de kans om de driedaagse Rots & Water© training te volgen in België. Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+), het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Data: maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 UITGESTELD

Werken met groepen: OO10-stress

EXPOO biedt i.s.m. Kwadraat (CAW Antwerpen vzw) een train-de-trainer aan om aan de slag te kunnen met de oudertraing OO10-stress voor ouders van tieners.

Datum: dinsdag 12 mei 2020 - UITGESTELD

Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data: vrijdag 20 en dinsdag 24 maart 2020 UITGESTELD

Werken met groepen: Ervaringsgericht werken

Tijdens deze actieve vorming verdiepen we ons in de kenmerken en werkzame elementen in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het ervaringsgerichte.

Datum: vrijdag 24 april 2020 UITGESTELD

Methodiekendoos Ouders in Huis & Kids in Huis

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Tijdens deze dag leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Datum: dinsdag 23 juni 2020 UITGESTELD

GEPLAND VOOR NAJAAR
Werken met groepen: Waakzaam zorgen voor tieners

Met deze 'Train de Trainer' voor professionelen leer je werken met oudergroepen vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.  Deze driedaagse training is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. Je gaat aan de slag met de publicatie 'Waakzaam zorgen voor tieners'.

Data: dinsdag 29 september, dinsdag 6 oktober en dinsdag 13 oktober 2020

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data: maandag 05 en 12 oktober 2020

Bouwstenen voor lokale regie en samenwerking

Tijdens deze tweedaagse verdiepen we ons in verschillende regie-rollen, regie-opvattingen en over hun mogelijkheden en beperkingen om bij complexe maatschappelijke kwesties veranderingen op het terrein te realiseren. Sociale impact creëren vraagt een samenspel van diverse lokale actoren. 

Data: donderdag 1 en dinsdag 20 oktober 2020

OVERIG AANBOD

Onderstaande vormingen heeft EXPOO ook in zijn aanbod en worden jaarlijks of bij voldoende interesse aangeboden. Vul daarom zeker ons interesseformulier in. 

Werken met groepen

Een twee- of driedaagse vormingsmodule over het werken met groepen. Zowel groepsdynamica, het opzetten van een oudercursus als ervaringsgericht groepswerk komen aan bod.

Werken met groepen: Groepsdynamica

Tijdens deze praktische vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.

Samenwerken in een netwerk

In deze workshop focussen we op samenwerken in je Huis van het Kind. Wanneer je gezinnen vanuit een geïntegreerde, inclusieve en participatieve werkwijze wil ondersteunen, moet je samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker wanneer de partners talrijk en divers zijn. Maar samenwerking is een must, wil je het verschil maken voor gezinnen. Wat zegt de theorie over samenwerken en wat betekent het concreet voor jou?

Communiceren met ouders

In de vorming 'Communiceren met ouders' buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren).

 
Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, aangeboden in samenwerking met het VCOK, over het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Workshop 'Communiceren vanuit je Huis van het Kind'

Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen?

EXPOO organiseert een actieve workshop over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.