Bijleren over opvoedingsondersteuning

Op deze pagina vind je een overzicht van vormingen, trainingen, netwerkbijeenkomsten en congressen die voor actoren uit het werkveld gezinsondersteuning interessant kunnen zijn.

Open aanbod

EXPOO ontwikkelt in samenwerking met partners een aanbod aan vorming en training over opvoedingsondersteuning en aanverwante thema's. Dit aanbod is bedoeld voor praktijkwerkers, vrijwilligers, beleidsactoren, ...

Online leren

Vanop je werkplek bijleren over opvoedingsondersteuning? Dat kan via de online leermodules die EXPOO ontwikkelt.

Een groep mensen doet aan networking.
9e Vlaams congres

Ontmoeten en verbinden - Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving

We staan stil bij het belang, de mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  Om het grote, veelomvattende thema 'sociale cohesie' te vatten, maken we een onderverdeling in zes deelthema's:

Op vraag van je organisatie

Op zoek naar een vorming over opvoedingsondersteuning of aanverwante thema's voor jouw organisatie of netwerk? EXPOO biedt in samenwerking met partners een aanbod op maat aan. 

Thematische netwerken

EXPOO brengt actoren opvoedingsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Op dit moment zijn er drie thematische netwerken: rond ontmoeting, Huizen van het Kind en steun aan ouders van jongeren.