Bestuur en organisatie

Themapagina Samenwerken

EXPOO bundelde heel wat informatie rond samenwerken, de webinars 'Samenwerken in je Huis van het Kind' en tools om aan de slag te gaan met je samenwerkingsverband op hun themapagina 'Samenwerken'. 

Huis van het Kind opstarten zonder fysieke locatie

Een fysiek Huis heeft zo zijn voordelen maar is niet altijd realiseerbaar. Indien er geen fysiek mogelijk is of als dat niet de keuze is hoe kan je dan toch werk maken van een Huis als plek voor de gezinnen.
 

Evaluation and practice in child and family services

Raamwerk voor evaluatieonderzoek opgemaakt door Eurochild

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Hier vind je veelgestelde vragen over verzekeringen en aansprakelijkheid:pdf bestandverzekering-aansprakelijkheid.pdf (88 kB)

Vzw of feitelijke vereniging

Meer informatie over bestuursvorm vzw of feitelijke vereniging vind je in dit document pdf bestandvzwoffeitelijkevereniging.pdf (88 kB)

Intergemeentelijke samenwerken

Op heel wat plaatsen zijn er of denkt men aan een intergemeentelijk Huis van het Kind. Maar hoe kom je dan als één huis naar buiten en hoe schrijf je een gemeenschappelijk verhaal. Hoe werken aan betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten?

Wegwijzers in beroepsgeheim

Het Steunpunt WVG en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden in opdracht van het Departement WVG vijf wegwijzers die jou kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg… Vijf wegwijzers helpen organisaties om hiermee aan de slag te gaan.
De wegwijzers vind je op: http://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim

Beroepsgeheim en deontologie

Bij de samenwerking in het ondersteunen van gezinnen rijzen er ongetwijfeld vragen rond het delen van cliëntgegevens. Welke informatie kunnen partners in het Huis van het Kind met elkaar delen? Welke regels zijn hierbij van toepassing? Waar vinden we informatie hierover? ... Op deze webpagina brengen we de belangrijkste elementen voor een deontologisch kader aan.