Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Steunpunt Jeugdhulp werkte dit jaar rond het thema 'beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners'. Het ontwikkelde een poster “Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners” van waaruit jeugdhulpverleners de vraag 'mag ik of moet ik informatie delen?' kunnen afwegen.

Op 9 november 2017 wordt dit jaarthema afgesloten aan de hand van een afsluitend moment waarbij je meegenomen wordt doorheen drie invalshoeken om naar informatie-uitwisseling te kijken. Men zet de bril op vanuit de juridische kaders van beroepsgeheim en aansprakelijkheid: mag ik/moet ik. De nadruk komt echter te liggen op 'ethisch verantwoord en goed hulpverlenen': wil ik informatie delen en zo ja hoe doe ik dit dan?

Heb je interesse in een praktische toelichting vanuit deze drie invalshoeken en een uitwisseling met praktijkwerkers vanuit de verschillende sectoren jeugdhulpverlening, zak dan op 9 november af naar De Factorij te Schaarbeek en zoek samen met het steunpunt hoe men hier als jeugdhulpverleners gepast mee kunnen omgaan!

Deze dag is gericht op praktijkwerkers vanuit de verschillende sectoren Integrale Jeugdhulp.

Organisator

Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenwelzijn

Voor wie

Jeugdhulpverleners uit alle sectoren Integrale Jeugdhulp – praktijkwerkers.

Locatie

De Factorij (Odisee)
Huart Hamoirlaan 136, Schaarbeek.

Prijs

Deelname is gratis. Lunch inbegrepen
Inschrijving verplicht

Uiterste datum van inschrijving is 30/10/2017.

Bij afwezigheid vraagt men tijdig te annuleren zodat je plaats beschikbaar blijft voor andere geïnteresseerden (uiterste datum van annulatie: 26 oktober 2017). Bij gebrek aan tijdige annulatie zal een vergoeding van 20€ aangerekend worden.

Klik door om meer te weten te komen over het programma, en (praktische) aanpak van deze uitwisselingsdag.