Autisme 75 jaar na Kanner - De speeltijd is voorbij

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Opzet van het symposium Autisme

75 jaar geleden schreef Leo Kanner het eerste belangrijke wetenschappelijke manuscript over autisme. Sindsdien zijn er vele duizenden artikels, boeken en andere publicaties gewijd aan autisme en/of autismespectrumstoornis (ASS), werd wereldwijd wetenschappelijk onderzoek verricht en werden de begeleiding en de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen en hun omgeving alsmaar verder uitgebouwd.

En toch … zijn er nog veel vragen, onduidelijkheden en frustraties. Toch lijken de wetenschappelijke bevindingen en nieuwe inzichten, om diverse redenen, niet altijd door te dringen of hun toepassing te vinden in de praktijk. Toch hebben we met z’n allen het gevoel dat het beter moet en kan, en dat het ernstige werk eigenlijk nog voor een groot deel moet beginnen.

Sig en de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent slaan de handen in elkaar en stellen u nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en perspectieven voor die de basis kunnen vormen voor een meer wetenschappelijk onderbouwde autismezorg. Diverse bijdragen worden geïllustreerd met videobeelden van casussen.

Programma:

 • 9u30:     Inleiding
 • 9u45:     Waarom de speeltijd voorbij is: ASS in 2018 - Prof. dr. Herbert Roeyers
 • 10u45:   Pauze
 • 11u15:   Theory of Mind en autisme: Van Sally-Anne tot nu - Prof. dr. Roeljan Wiersema en Rachida El Kaddouri
 • 12u15:   Broodjeslunch
 • 13u10:   Een kwarteeuw ADOS: gouden standaard of klatergoud? - Dr. Petra Warreyn
 • 13u50:   De zin en onzin van baby-onderzoek: Wat kunnen we leren van jongere broertjes en zusjes van kinderen met ASS? - Dr. Ellen Demurie
 • 14u30:   Pauze
 • 14u50:   Regressie bij ASS: heelt tijd alle “wonden”? - Sofie Boterberg
 •  15u30:  ESDM, Jasper, ImPACT, Zie wat ik zie, doe wat ik doe... of toch maar gewoon dolfijntherapie? - Dr. Sara Van der Paelt
 •  16u20:  Wat komt er na de speeltijd? -  Prof. dr. Herbert Roeyers
 •  16u30:  Einde

Organisator

Sig i.s.m. UGent

Voor wie

Professionals

Locatie

Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem (Antwerpen)

Prijs

Prijs vanaf 19 februari:
Participanten: 130 euro / Niet participanten: 140 euro

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.