Als je inclusief werkt, kun je veel meer voor bewoners betekenen

Auteur :

Drs. Hans Bellaart, Drs. Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Msc, Drs. Jamila Achahchah, Movisie M.m.v: Suzan de Winter-Kocak, Afaf Sahraoui, Yanna de Boer en Clous Holleman

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Opvoeden in de Omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Dit kader is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van de wijkteams optimaal aan te laten sluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. Wij maken onderscheid tussen inhoudelijke bouwstenen en het proces, die nodig zijn om te komen tot een diversiteits-proof wijkteam. Wanneer de wijkteams erin slagen de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling en de samenwerking met informele netwerken in de gemeente op een diversiteits-sensitieve wijze vorm te geven, zullen ze daadwerkelijk maatwerk kunnen leveren aan alle diverse bewonersgroepen. Deze bewoners worden dan tijdig bereikt en de hulpverlening zal goed aansluiten bij hun leefwereld.

Reageer op dit artikel